tisdag 27 april 2010

Webbplats SDS -andra uppdateringen

http://www.sydsvenskan.se/digitalt-och-teknik/article644926/Sydsvenskanse-byter-skepnad.html

Mitt första intryck av den nya designen på er webbsida www.sydsvenskan.se

var inte positivt.

Så här ser det ut, nästan kemiskt fritt från bilder. Detta kommer inte att överleva, tror jag.
clip_image002

Min omedelbara reaktion var: Var finns bilderna?

Jag lade inte ens märke till att utrikesnyheter saknades.

Men jag gratulerade er vid förra ändringen,
och jag gratulerar är ännu en gång för att ni vågar experimentera!

Det är inte givet hur en dagstidnings kompletterande webbplats ska se ut.
En annan sak jag lade märke till är

clip_image004
Detta är snarast infantilt.
Den första frågan om en artikel är om den är informativ, om den bidrager till ett ökat vetande.
Det finns en skala inbyggd i ovanstående kategorier, där glad och arg är motpoler.
Sen blandar man in en ny dimension: nyfikenhet – likgiltighet.
Detta kommer inte att överleva, tror jag

Men jag väntar med mitt omdöme ett tag!

Uppdatering 2 2010-04-27
Jag är nu klar med mitt omdöme.
Jag drar mig för att starta upp SDS, för jag får ingen översikt.
Jag är tvungen att hoppa mellan första sidan och världen.

Problemet är inte avsaknad av bilder – Washington Post har samma upplägg. men jag hade uppskattat bilder…

Det är lätt att rulla en sida – tycker jag. Och här vill jag ha åtminstone trettio nyheter.

Men att kommendera fram olika avdelningar bryter flödet, om jag tillåts uttrycka mig så.

Kommentatorsfunktionen, dvs Disqus, fungerar inte – eller så är jag för dum för att begripa den! Ärligt talat tror jag inte att jag är så dum... Men Disqus är artfrämmande, och det är svårt att
förstå deras anvisningar.

Jag uppmanades förnya denna möjlighet, men gav upp efter en timme

Uppdatering 1

1.1 Hur du kan se SDS nyheter från hela världen

clip_image006

Om du klickar på Allt innehåll, rött ovan, ser du bl annat Världen

clip_image008

Många av de övriga kategorierna hör knappast hemma här.
Mitt omdöme är att det inte är genomtänkt.

Har ni testat en övre kategorirad,
som genom ”hovring” ger olika nya underkategorirader?
Denna lösning ser man ofta.

1.2 Kommentarsfunktionen

Jag tyckte omedelbart om att se mitt namn, mailadress och bloggadress.
Att kommentera som gäst tilltalar mig inte – tar för lång tid.

Det radikala är att registrera sig på Disqus. Men det var jobbigt. Jag provade säkert tio gånger innan jag lyckades.
Det är bland annat å, ä. ö som spökar. Det är inte säkert att Disqus erkänner dessa som alfanumeriska tecken – det är ju en amerikansk webbtjänst.
Jag blev vilseledd av kravet på att lösenordet – password – skulle avslutas med en alfabetisk karaktär. Det har jag aldrig sett tidigare.
Så det vore på sin plats att göra registreringsfunktionen mera lättbegriplig –översätta till europeiska förhållanden.
Tyvärr kan jag inte hjälpa er, jag är nöjd med att ha lyckats registrera mig.
Jag kan inte återge exakt hur jag gjorde

tisdag 20 april 2010

Vulkanflyg - riskfritt?

http://www.sydsvenskan.se/varlden/vulkan/article749585/Normal-flygtrafik-fran-torsdag.html


1 Sammanfattning

Att detta är en kris kan alla vara överens om.
Då tänker jag inte på man inte hunnit till statsmöten, inte ens på att många blivit strandsatta.
Jag tänker på fraktflyget. Naturligtvis är det en bagatell att omdirigera detta till landtransporter – men det kommer att kosta pengar.

Krisinformationen - vi har en statlig sådan i Sverige - är inte bättre än före Tsunamin.
Alla myndigheter vill vara med. Vettig information kräver en vettig avsändare, inte en
oöverskådlig radda av myndigheter.

En person borde ha informationsansvaret, tycker jag.
Som det nu är, ser det ut som en myndigheternas insändarsida.
Tidningarna hänvisar inte till Krisinformationen – vilket otroligt nederlag för den offentliga Krisinformationen!

2 Flygtrafik inställd – ingen vet hur länge

Hur länge är nog den intressanta frågan!

2.1 Har vulkanutbrott tidigare lett till inställd flygtrafik?

Detta har jag ingen aning om – medge att det är intressant!
Jag har studerat detta, och kan hänvisa till ett förhör inför amerikanska senaten.

http://www.cusvo.org/docs/volcanichazards031606.pdf

Den slutsats jag drar av denna rapport är att under åren 1991 -2006 inträffade 80 incidenter,
varav sju allvarliga, innebärande förlust av motor. Inga olyckor. Inga rapporter om inställda flyg.

2.2 Är det något särskilt med detta isländska vulkanutbrott?

Det kan det vara – det kan vara så att eld och is ger upphov till
”elaka” askmoln, som förhindrar flygplan från att passera utan skador.
Sannolikt kan även vulkaner som har ett kraftigt utbrott – dock utan inblandning av vatten -
slunga upp ”elaka” partiklar till 10 000 meter eller högre.
Detta kan förklara en incident i Indonesien.
Jag skriver avsiktligt ”elaka” partiklar eller ”elaka” askmoln,
för jag är övertygad om att det varken är aska eller moln.
Det är små partiklar – närmast glasliknande -
som vid lågenergiutbrott transporteras av vattenmoln till höga höjder.
Vad som händer vid kraftigare utbrott vet jag inte

2.3 Under hur lång tid kommer flygtrafiken att vara begränsad?

Jag fäster mig vid att alla – alla utan undantag – koncentrerar sig på de närmaste dagarna.
Men det kan bli mer långvarigt än så för det nordeuropeiska luftrummet.

Detta är inte en seriös behandling av risker.
Kommer detta att pågå i ännu en vecka, en månad eller ett år?
Mitt tips är en månad…

2.4 Är prognoserna underbyggda?
Det verkar inte vara så.
Å ena siden har vi det finländska experimentet – där alla stridsplanen skadades!
Å andra sidan har vi flera testflygningar utan skador.
Det har påståtts, att prognoserna enbart bygger på datorsimulering av luftrörelser,
men detta tror jag inte på.
Man använder sig av sattelitobservationer.
Hur prognoserna framskrivs via datainsamling och prognostisering vet jag inte.

3 Hur hanteras detta i media?

Jag frapperas av att varken SvD eller DN länkar till Krisinformationen.
De kanske tycker att de själva kan hantera krisen bättre?
Eller tycker de – som jag – att krisinformationens information är usel?
Vad ska man säga om pressens egen behandling?
Jag skulle inte skriva denna inlaga om jag var nöjd med pressens behandling.

4 Hur hanteras detta i Krisinformationen?


Krisinformationen finner du under denna länk:
http://www.krisinformation.se/web/StartPage____34783.aspx
Fredagen den 16 april 2010 träffades återigen berörda myndigheter för att samordna sina åtgärder. Regeringskansliet följer läget och står i ständig kontakt med ansvariga myndigheter.
Din kommun och länsstyrelse kan svara på frågor om läget där du bor.

Krisberedskap
http://www2.bjuv.se/Raddning--Sakerhet/Krisberedskap/
Publicerad/ändrad: 2008-01-23
Ingenting, absolut ingenting… Bjuvs kommun berörs inte…

http://www.lansstyrelsen.se/skane
Enligt uppgift från SMHI kommer Västeuropa att fortsättningsvis påverkas av askmolnet under helgen och möjligtvis även under inledningen av nästa vecka.
Detta förutsatt att inga meterologiska faktorer eller mängden aska förändras.
Luftfartsverket meddelade att viss trafik i norra Norrland nu tillåts,
men att flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att hållas stängda åtminstone tills imorgon. Luftfartsverket gör en ny bedömning av läget var sjätte timme tillsammans med den europeiska luftfartsmyndigheten Eurocontrol.
http://www.eurocontrol.int/corporate/public/subsite_homepage/index.html

16 Apr 2010

clip_image002

clip_image002[1]

EUROCONTROL expects around between 10,000 and 11,000 flights to take place today in European airspace. On a normal day, we would expect 28,000. Yesterday, 15 April, there were 20,334 flights.

clip_image002[2]

clip_image002[3]

clip_image002[4]

Airspace is currently not available for operation of civilian aircraft in the following countries/areas: most part of the UK (excluding Scotland), Belgium, the Netherlands, Denmark, southern parts of Sweden and Norway, Finland, Estonia, the north of France including all Paris airports, most parts of Germany, parts of Poland including Warsaw airport and the Czech Republic. Geneva and Vienna will also be closing later on today.
Approximately 600 trans-Atlantic flights take place each day, 300 in each direction. Of the 300 flights that would usually arrive in Europe, today between 100 and 120 arrived in Europe.
Forecasts suggest that the cloud of volcanic ash is continuing to move east and south-east and that the impact will continue for at least the next 24 hours (view map).
Map:

http://www.eurocontrol.int/corporate/gallery/content/public/news/meteo-map-100416-1812.pdf
clip_image004
Om jag inte tagit helt fel, så indikerar de röda och de gröna, streckade begränsningslinjerna utbredningen för olika höjder.
Röd ring avser: Marken upp till ca 6000 m höjd Grön ring: ca 6000 – 11000 m höjd Prognoserna uppdateras var 6:e timma. Dessa kartor visar att det under fredagen främst är södra Skandinavien, England, Finland samt norra delen av kontinenten och nordvästligaste delen av Ryssland som berörs av askmolnet.
Vi ser att hela Nordeuropa berörs.
En annan sak: 17/0600Z betyder 17:e april, kl 06:00 UTC. UTC är det som tidigare kallades GMT.


5 Vilka risker diskuteras mest?

Det som ligger människor närmast, dvs om det finns en fara i att andas in luften från
ett askmoln. Detta är en aning primitivt.

Nog måste väl information gått ut om att askmolnen (i varje fall i Sverige) ligger på hög höjd?
Sedan diskuteras det hur man ska komma hem från utlandet.
Taxi är det man mest diskuterar.
Det stora problemet – hur länge skall detta vara? Och om det kommer att upprepas – diskuteras inte alls.

lördag 17 april 2010

Islandsvulkan - läget

http://www.sydsvenskan.se/varlden/article728995/Ingen-fara-for-nedfallande-aska.html

1 Sammanfattning

Krisinformationen är inte bättre än före Tsunamin.
Alla myndigheter vill vara med. Vettig information kräver en vettig avsändare, inte en
oöverskådlig radda av myndigheter.

En person ska ha informationsansvaret, tycker jag.
Som det nu är, ser det ut som en myndigheternas insändarsida.
Tidningarna hänvisar inte till Krisinformationen – det förvånar mig lite, men inte mycket.
Begrunda gärna vilka av mina tre frågor(2, 3 och 4) nedan som tagits upp!
Jag kan inte finna att någon tagits upp!

2 Flygtrafik inställd – ingen vet hur länge

Hur länge är nog den intressanta frågan!

2.1 Har vulkanutbrott tidigare lett till inställd flygtrafik?

Detta har jag ingen aning om – medge att det är intressant!
Men jag har sett kommentarer om Indonesien, men inget systematiskt

2.2 Är det något särskilt med detta isländska vulkanutbrott?

Det kan det vara – det kan vara så att eld och is ger upphov till
”elaka” askmoln, som förhindrar flygplan från att passera

2.3 Under hur lång tid kommer flygtrafiken att vara begränsad?

Jag fäster mig vid att alla – alla utan undantag – koncentrerar sig på de närmaste dagarna.
Men det kan bli mer långvarigt än så för det nordeuropeiska luftrummet.

Detta är inte en seriös behandling av risker.

Kommer detta att pågå i ännu en vecka, en månad eller ett år?
Mitt tips är en månad…

3 Hur hanteras detta i media?

Jag frapperas av att varken SvD eller DN länkar till Krisinformationen.
De kanske tycker att de själva kan hantera krisen bättre?
Eller tycker de – som jag – att krisinformationens information är usel?

4 Hur hanteras detta i Krisinformationen?

Krisinformationen finner du under denna länk:
http://www.krisinformation.se/web/StartPage____34783.aspx
Fredagen den 16 april 2010 träffades återigen berörda myndigheter för att samordna sina åtgärder. Regeringskansliet följer läget och står i ständig kontakt med ansvariga myndigheter.
Din kommun och länsstyrelse kan svara på frågor om läget där du bor.

Krisberedskap
http://www2.bjuv.se/Raddning--Sakerhet/Krisberedskap/
Publicerad/ändrad: 2008-01-23
Ingenting, absolut ingenting… Bjuvs kommun berörs inte…


http://www.lansstyrelsen.se/skane
Enligt uppgift från SMHI kommer Västeuropa att fortsättningsvis påverkas av askmolnet under helgen och möjligtvis även under inledningen av nästa vecka.
Detta förutsatt att inga meterologiska faktorer eller mängden aska förändras.
Luftfartsverket meddelade att viss trafik i norra Norrland nu tillåts,
men att flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att hållas stängda åtminstone tills imorgon. Luftfartsverket gör en ny bedömning av läget var sjätte timme tillsammans med den europeiska luftfartsmyndigheten Eurocontrol.
http://www.eurocontrol.int/corporate/public/subsite_homepage/index.html

16 Apr 2010

clip_image002

clip_image002[1]

EUROCONTROL expects around between 10,000 and 11,000 flights to take place today in European airspace. On a normal day, we would expect 28,000. Yesterday, 15 April, there were 20,334 flights.

clip_image002[2]

clip_image002[3]

clip_image002[4]

Airspace is currently not available for operation of civilian aircraft in the following countries/areas: most part of the UK (excluding Scotland), Belgium, the Netherlands, Denmark, southern parts of Sweden and Norway, Finland, Estonia, the north of France including all Paris airports, most parts of Germany, parts of Poland including Warsaw airport and the Czech Republic. Geneva and Vienna will also be closing later on today.
Approximately 600 trans-Atlantic flights take place each day, 300 in each direction. Of the 300 flights that would usually arrive in Europe, today between 100 and 120 arrived in Europe.
Forecasts suggest that the cloud of volcanic ash is continuing to move east and south-east and that the impact will continue for at least the next 24 hours (view map).
Map:

http://www.eurocontrol.int/corporate/gallery/content/public/news/meteo-map-100416-1812.pdf
clip_image004
Om jag inte tagit helt fel, så indikerar de röda och de gröna, streckade begränsningslinjerna utbredningen för olika höjder.
Röd ring avser: Marken upp till ca 6000 m höjd Grön ring: ca 6000 – 11000 m höjd Prognoserna uppdateras var 6:e timma. Dessa kartor visar att det under fredagen främst är södra Skandinavien, England, Finland samt norra delen av kontinenten och nordvästligaste delen av Ryssland som berörs av askmolnet.
Vi ser att hela Nordeuropa berörs.
En annan sak: 17/0600Z betyder 17:e april, kl 06:00 UTC. UTC är det som tidigare kallades GMT.

5 Vilka risker diskuteras mest?

Det som ligger människor närmast, dvs om det finns en fara i att andas in luften från
ett askmoln. Detta är en aning primitivt.

Nog måste väl information gått ut om att askmolnen (i varje fall i Sverige) ligger på hög höjd?
Sedan diskuteras det hur man ska komma hem från utlandet.
Taxi är det man mest diskuterar.
Det stora problemet – hur länge skall detta vara? – diskuteras inte alls

torsdag 15 april 2010

Landskronafallet - mannen är normal!

http://hd.se/landskrona/2010/04/15/23-aringen-inte-psykiskt-sjuk/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article689358/Landskronamisstankte-mentalt-frisk.html

Utredningen av 23-åringen blev klar i onsdags (2010-04-14).
Den ansvarige läkaren konstaterar att 23-åringen inte led av någon psykisk[t] störning vid händelsen på Hemköps parkering.

Läkaren skriver också att 23-åringen inte heller led av någon störning vid tidpunkten för undersökningen.

Och därför har läkaren kommit fram till att det inte [före]ligger [eller finns]något behov av en mer omfattande utredning, som [det] annars skulle bli tal om.

Usch, vilket språk HD använder sig av! Fyra rättelser redan…

Det innebär att om 23-åringen döms för det han i dag misstänks för, grov misshandel och grovt vållande till annans död,
så kommer han sannolikt dömas till fängelse.

Nå, jag är inte läkare, allra minst psykiatriker, så jag måste foga mig i detta läkarutlåtande.
Det hade känts bättre om jag visste att läkaren tillika var psykiatriker.
Men det är förvånande.

Var 23-åringen normal? Om så var fallet leder det till fortsatta frågor som jag inte ens vill ta upp.
Det är mera sannolikt att 23-åringen tappade kontrollen.

Så menar själv Advokat Silbersky.
http://joenssontycker.blogspot.com/2010/04/landskronafallet-en-ny-form-av-olycka.html
http://hd.se/landskrona/2010/04/13/silbersky-maste-finnas-rim-och/

Silbersky: Den häktades inställning är att det varit en ren och skär olyckhändelse.
Han hamnade tyvärr i en situation som han inte kunde kontrollera.
Han handlade oöverlagt och därefter gav han sig därifrån, säger Leif Silbersky

Men om han nu inte var psykiskt störd, hur ska man då kunna förstå gärningen?
Naturligtvis kan han ha blivit provocerad.
Men graden av provokation kan inte vara särskilt hög.
”Snorunge” har anförts, grövre tillmälen är möjliga.
Kanske är gärningsmannen en ”vandrande krutdurk”, som ingen människa med självbevarelsedrift ens riktar blickarna mot.

Då kan man bli utsatt för övervåld med dödlig utgång.

Och det var, tror jag, vad som hände i Landskrona.

onsdag 14 april 2010

Landskronafallet - en ny form av olycka?


Flera tidningar skriver i dag (2010-04-13) om Landskronafallet, med anledning av att Advokat Leif Silbersky nu ersatt den tidigare försvararen.
I dag (2010-04-13) har vi sett en massa nyheter om Landskronafallet.

http://www.nyhetskanalen.se/1.1593983/2010/04/13/erkanner_det_var_jag_pa_p_platsen
Publicerad 13 apr 2010 12:59

Samtidigt erkänner nu mannen att det var han som befann sig i situationen där en 78-årig kvinna enligt misstankarna, misshandlades så att hon dog.

http://sydsvenskan.se/sverige/article663601/Landskronafallet-Det-var-en-olycka.html

AV TT
PUBLICERAD 13 APRIL 2010 13.16
Den 23-årige man som greps misstänkt för att ha orsakat en äldre dams död på en parkeringsplats i Landskrona har nu erkänt att han befann sig på parkeringsplatsen, uppger Nyhetskanalen.se.
När han häktades blev brottsrubriceringen grov misshandel och vållande till annans död när det gäller kvinnan, och misshandel när det gäller mannen.
Det är således klart, att ”23” åringen erkänner att det är han som är den misstänkte.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6946709.ab
Publicerad: 2010-04-13, tid ej angiven (tiden är uppenbarligen ur led på Aftonbladet)
Den 23-årige mannen greps på långfredagen. Han sitter nu häktad för grov misshandel och vållande till annans död när det gäller kvinnan, och misshandel när det gäller mannen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/landskronafallet-det-var-en-olycka_4560175.svd
Publicerad: 13 april 2010, 13.42.
Mannen sitter häktad för grov misshandel och vållande till annans död.
Som ni ser, är det flera tidningar som inte lyckats få rätt på åtalsrubriceringen.
Är åtalet si eller så? Är det intressant?
Åtalet är grov misshandel och grovt vållande till annans död. Men flera tidningar missar detta…

http://www.dn.se/nyheter/sverige/landskronafallet-det-var-en-olycka-1.1076991

Uppdaterat i dag. 16:11. Publicerat i dag. 13:34
Han greps i påskas och häktades misstänkt för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

http://hd.se/landskrona/2010/04/13/silbersky-maste-finnas-rim-och/
Silbersky: Den häktades inställning är att det varit en ren och skär olyckhändelse.
Han hamnade tyvärr i en situation som han inte kunde kontrollera.
Han handlade oöverlagt och därefter gav han sig därifrån, säger Leif Silbersky

I min värld har Silbersky inte skördat några lagrar.
Det verkar desperat att kalla in en av Sveriges stjärnadvokater – Leif Silbersky, i ett mål som ger 6 månader – sex år.
Det förväntade straffet är bara tre år.

-23-åringen är dömd på förhand av media och på olika nätforum [ska vara nätfora], säger Silbersky.
Men detta har främst drabbat åklagarsidan, som inte kunnat genomföra fotokonfrontationer
-”Media” försvarar Silbersky med att någon ”Storstadstidning” i
söndags refererade till Landskronafallet som ett mordfall. Källa anges inte.
–Det är en ung, ostraffad man som är djupt ångerfull och nu inte vill annat än att allting ska redas ut, säger Silbersky.
- Den man i Landskrona som misstänks för att ha misshandlat en 78-årig kvinna till döds hävdar att händelsen var en olycka.
Han är djupt ångerfull, enligt advokat Leif Silbersky

Det är fantastiskt att hävda att det är en ”olycka”
En olycka är en plötslig, oförutsebar händelse – som om jag blir stungen av ett bi under bilfärd, och då kör på något olämpligt.
Den fantasifulle kan här sätta in sitt favoriserade hatobjekt…

Lägg märke till att Silbersky redan avslöjat att den häktade hamnade i en situation som han inte kunde kontrollera.
Den häktade handlade oöverlagt och därefter gav han sig därifrån, säger Leif Silbersky
Silbersky hävdar att den häktade är djupt ångerfull och nu inte vill annat än att allting ska redas ut.
Detta är bara ord, utan någon mening. Den häktade är ångerfull över en olyckshändelse. Han vill inget hellre än att få saken utredd. Då hade det varit vettigt att bekänna sin inblandning i fallet långt tidigare.
Sanningen är kanske den Silbersky antyder?
Att den häktade förlorade kontrollen?

Men nu är kampen mellan försvarsadvokat och åklagare i full gång,
och det är en rättstradition vi ärvt från romarna.
Ingen vacker kamp, men naturligtvis ska försvarsadvokaten [och åklagaren] ha rätt att tillgripa alla medel. Det är ingen kamp, som utkämpas med rena händer.
-Silbersky ondgör sig över åklagarens brottsrubricering ”mord”. Naturligtvis vet Silbersky att detta är åklagarens privilegium.

SDS - ny webbdesign

http://www.sydsvenskan.se/digitalt-och-teknik/article644926/Sydsvenskanse-byter-skepnad.html

Jag uppdaterar nu 2010-04-15 mitt ursprungliga inlägg

1.1 Hur du kan se SDS nyheter från hela världen

clip_image002[1]

Om du klickar på Allt innehåll, rött ovan, ser du bl annat Världen

clip_image004[1]

Många av de övriga kategorierna hör knappast hemma här.
Mitt omdöme är att det inte är genomtänkt.

Har ni testat en övre kategorirad,
som genom ”hovring” ger olika nya underkategorirader?
Denna lösning ser man ofta.

1.2 Kommentarsfunktionen

Jag tyckte omedelbart om att se mitt namn, mailadress och bloggadress.
Att kommentera som gäst tilltalar mig inte – tar för lång tid.

Det radikala är att registrera sig på Disqus.
Men det var jobbigt. Jag provade säkert tio gånger innan jag lyckades.
Det är bland annat å, ä. ö som spökar. Det är inte säkert att Disqus erkänner dessa som alfanumeriska tecken – det är ju en amerikansk webbtjänst.
Jag blev vilseledd av kravet på att lösenordet – password – skulle avslutas med en alfabetisk karaktär. Det har jag aldrig sett tidigare.
Så det vore på sin plats att göra registreringsfunktionen mera lättbegriplig –översätta till europeiska förhållanden.
Tyvärr kan jag inte hjälpa er, jag är nöjd med att ha lyckats registrera mig. Jag kan inte återge exakt hur jag gjorde

Ursprungligt inlägg, sannolikt 2010-04-13

Mitt första intryck av den nya designen på er webbsida www.sydsvenskan.se var inte positivt.

Så här ser det ut, nästan kemiskt fritt från bilder. Detta kommer inte att överleva, tror jag.
clip_image002

Min omedelbara reaktion var: Var finns bilderna?
Jag lade inte ens märke till att utrikesnyheter saknades.

Men jag gratulerade er vid förra ändringen,
och jag gratulerar är ännu en gång för att ni vågar experimentera!

Det är inte givet hur en dagstidnings kompletterande webbplats ska se ut.
En annan sak jag lade märke till är

clip_image004
Detta är snarast infantilt.
Den första frågan om en artikel är om den är informativ, om den bidrager till ett ökat vetande.
Det finns en skala inbyggd i ovanstående kategorier, där glad och arg är motpoler.
Sen blandar man in en ny dimension: nyfikenhet – likgiltighet.
Detta kommer inte att överleva, tror jag

Men jag väntar med mitt omdöme ett tag!

måndag 12 april 2010

Rondellkonst - Saudiarabien leder!

http://hd.se/helsingborg/2010/04/12/helsingborgs-rondeller-ar-trista/

Det kom ett brev till Helsingborgs Dagblads redaktion.
Efter att ha tillbringat nästan två år i femmiljonersstaden Jedda i Saudiarabien
med sina fantasifullt utsmyckade rotationsplatser har
Marlene Granlund i Helsingborg börjat fundera på
varför de svenska ser ut som de gör.
Visserligen är rondeller mest till för att skapa ordning i trafiken
men måste de tvunget vara så fula?

— I alla rondeller, stora som små, har man i Jedda uppfört konstverk,
som exempelvis en rondell med en jättestor cykel i
och en annan med en stor upplyst jordglob.
Varför kan man inte tänka likadant här?
Våra rondeller här hemma är ovanligt trista.

Två av bilderna på rondellkonstverken väckte min nyfikenhet.
Jag började googla. Ja, mycket riktigt, dessa två bör nog heta ”Solen, månen och Jorden” samt ”Geometri”.
Jag avslöjar inte vilka namn de fått i HD.
Det är ju i alla fall föga intressant om namnen inte är helt korrekta?

Men vad jag inte visste, var att rondellkonsten i Jedda är världsberömd.
Inte heller hade jag en aning om att så mycket skaparkraft lagts ner på dessa rondellkonstverk.
Jag trodde att konstverk i det konservativa
Saudiarabien skulle vara islamitiska.
Mycket nyttig information – ibland får man sig en tankeställare!

söndag 11 april 2010

SDS - åtgärder mot mobbing

http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article648378/Natets-marodorer.html

Publicerad 2010-04-11

Per T Ohlsson(politisk krönikör och utrikeskorrespondent vid Sydsvenska Dagbladet) skriver, starkt sammandraget:

Två förfärande episoder i Sverige har de senaste veckorna satt det så kallade näthatet i blixtbelysning:

- Bjästa och Landskrona.

Att stoppa nätmobben är omöjligt, men det finns metoder som åtminstone skulle kunna dämpa en del excesser, till exempel att seriösa hemsidor och [dito seriösa?] bloggar kraftigt begränsar sina kommentarfunktioner.

De har blivit tummelplatser för hatiska och anonyma tyckare som skriver och tänker så illa att ingen ansvarskännande publicist ens hade övervägt att sätta deras svammel på pränt.


Att de tänker illa – vad nu det ska betyda – kan vara sin sak. Att de[ofta]skriver illa är ett faktum. Men här har vi ett problem: Skall den illitterate utestängas från kommentarer på Internet?
Mitt svar är ett absolut nej!  Många kommentarer är skrivna på dålig svenska –ibland verkligt dålig svenska. Detsamma gäller några bloggar av politisk karaktär. Personligen vill jag inte utesluta de som skriver illa.


http://joenssontycker.blogspot.com/2010/03/lagstiftning-bloggen-politiskt.html

Publicerad 2010-03-29

Jag är lika upprörd som Per T Ohlsson av de anonyma kommentarerna, men jag reagerade nästan två veckor före honom. Vad nu det kan vara värt - det visar i alla fall att bloggare kan reagera på missbruk av anonymitet. Och jag är förvisso inte den ende...

Min lösning är lagstiftning, Per T Ohlsson:s lösning en frivillig begränsning av kommentarer.

När jag såg de publicerade uppgifterna om gärningsmannen i Bjästa – som ska ha funnits på FaceBook - hittade jag bloggen "Politiskt Inkorrekt". En kommentar där hänvisade mig till ”Flashback” som källa. Jag fann källan, men kunde inte komma vidare.
Naturligtvis skrev jag omedelbart ett inlägg, där jag klandrade
Politiskt Inkorrekt. Något svar från "Politiskt Inkorrekt" har jag inte fått.


Det är troligt att uppgifterna har gått från ”Flashback” till ”Politiskt inkorrekt” och sedan till Facebook.
I
Bloggen ”Politiskt Inkorrekt” är den dömde ”uthängd” med namn, födelsedata och målsnummer i Skaraborgs Tingsrätt. 
Politiskt Inkorrekt har tagit in åttiofem (85) kommentarer. 

Jag fann att de flesta av kommentarerna var”mobbing”. dvs förtal och ärekränkning – glöm inte att den dömde är publicerad på Internet av samma blogg! 
Detta är mobbing. Det är visserligen mobbing av en redan dömd person. 
Men det är mobbing!

Och hur stoppar vi just denna form av mobbing? 
Genom att omöjliggöra, eller i varje fall försvåra anonyma kommentarer… 
Så, mot bakgrund av ”Linnea” fallet i Bjästa, där man diskuterat hur mobbing ska stävjas, så finner jag bara en handlingsväg:

Lagstiftning!


Hur denna lagstiftning ska se ut vet jag inte.

Ett problem är att att ”servrarna”, som bloggarna/webbplatserna ligger på ofta befinner sig i utlandet.

Så är t.ex fallet med Facebook, som finns i Kalifornien.
Vi har därmed ett problem med olika jurisdiktioner.

Kalifornisk lag – ja, kalifornisk lag – inte amerikansk lag.

USA tillåter sina delstater att ha olika lagar.
Detta är inte ett oöverstigligt problem.
Det behövs bara ett beslut i den amerikanska kongressen,
för att likrikta delstatslagarna avseende Internet.

Nästa amerikanska lag som krävs är att material, som riktar sig mot ett visst land, skall lagföras i detta land.
Detta kräver i sin tur en internationell konvention om Internet i stil med Internationella Teleunionen.

Inga av dessa lagstiftningsåtgärder är omöjliga, men de kommer att ta tid.

Att man skulle kunna tvinga fram att ”anonyma” inlägg alltid publiceras med en IP-adress anser jag vara både enkelt och följdriktligt, alternativt att utgivaren sparar dessa uppgifter, som på begäran av polisen ska lämnas ut.

Det ska då inte vara tal om brottslighet över en viss nivå, som t ex ½ års fängelse.
Det mest väsentliga är att de
som avger anonyma kommentarer aldrig har ett anonymitetsskydd!

tisdag 6 april 2010

Landskronafallet - grattis till polisen!

http://sydsvenskan.se/sverige/article644141/Polisen-Starkta-bevis-mot-23-aring.html

I och med att den trolige gärningsmannen häktats, tycker jag vi ska gratulera polisen för ett väl utfört arbete.
De kom snabbt igång, drog ihop en aktningsvärd grupp, och lyckades ringa in den trolige gärningsmannen.
Bevismaterialet räckte för en häktning. Detta är naturligtvis en framgång. Det hade varit förödande om ingen gripits, anhållits och häktats.
Ni minns Palmemordet?
Schabblet, ljuset i tunneln och den katastrofala rättegången!
Allt sådant har vi sluppit denna gång.

Mycket bra gjort!

söndag 4 april 2010

SvD -groda om hängjeans

SvD skriver i en artikel om hängande jeans

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/senator-vill-se-jeansen-pa-ratt-plats_4517785.svd

Senator vill se jeansen på rätt plats
Senast ändrad: 2 april 2010, 20.53

New York-senatorn Eric Adams har tröttnat på baggyjeans och kalsonger.
Nu startar han en reklamkampanj för att få unga killar att dra upp byxorna.
”Det här antagligen den viktigaste kampanjen någonsin i New York.
Hängiga byxor är ett socialt förfall”, säger han.

Gettomodet – att ha jeansen nerhasade under rumpan – är en destruktiv image, tycker senatorn.
”Vi kan bättre! Stoppa hänget!”, är budskapet från stora reklamskyltar i New York.
På bilden syns två killars kalsongprydda rumpor.
Jeansen hänger en bit under skinkorna.

Trenden med nerhasade jeans har rötter i fängelsekulturen.
Unga män som arresteras blir genast av med bälten och skärp,
för att inte kunna hänga sig eller skada andra i cellen.
Någon kom på att jeans som hängde under rumpan såg tufft ut
och dessutom markerade att man var en farlig kille,
eftersom man gjort en fängelserunda.
En trend var född.
Det finns ett problem med denna artikel.
Den är anonym!

Det är andra gången jag ser SvD publicera en artikel anonymt!
För förra gången se denna länk:
http://joenssontycker.blogspot.com/2009/10/helikopterranet-ren-underhallning.html
Naturligtvis är den nuvarande artiklen lika felaktigt som den förra,
men den väcker nästan samma uppmärksamhet!
Man ska ärligt talat – om man vill göra anspråk på att vara trovärdig – inte begå anonyma artiklar.
Tycker jag…Men det är naturligtvis upp till SvD.

Vad är felen?


För det första heter det inte ”baggyjeans”.
Baggy Jeans finns förvisso, men är inte samma sak som det korrekta Sagging Jeans.
För det andra är upprinnelsen felaktig.
Nerhasade jeans har rötter i fängelsekulturen.
Unga män som arresteras blir genast av med bälten och skärp,
för att inte kunna hänga sig eller skada andra i cellen.
Någon kom på att jeans som hängde under rumpan såg tufft ut
och dessutom markerade att man var en farlig kille,
eftersom man gjort en fängelserunda.
En trend var född“

Nein, gar so einfach ist es nicht…


(Nej, det är inte alls så enkelt)
http://wiki.answers.com/Q/Why_do_some_people_'sag'_their_pants
Why do some people 'sag' their pants?

The following are views from WikiAnswers contributors:

1. Young black males "sag" and I have seen older black males - who should know better –
"sag" due to prison culture, which is where sagging has it roots.
Prisoners for the most part are not given belts, because they could be fashioned into some sort of weapon. Therefore, if your prison issue pants don't fit, one would tend to sag as a result

 1. Actually, the first answer is somewhat right.
  I did research on why men sag, however, and found the origins indeed to be in prison -
  but for a whole different reason.
  In prison, men tended/tend to have sexual relations with each other since female companionship is lacking.
  One way men "showed interest" in relations was to sag their pants, letting other men know they were willing.
  So, basically, its root stems from a request for gay male sex in prison. Every time I see a man sagging, I burst out laughing. If they only knew.

Posted by HaroldH Sat Feb 14, 2009 2:11pm PST

After working in prison for over 30 years
it is a known fact that when men sag their pants they were looking for a daddy.
It is a rule in prison to have your pants pulled up and they are given a belt.
I also feel it is a thing they do also just to try to break the rules.

I själva verket är inte ens detta rätt.


Det främsta syftet var säkert att få skydd från gruppvåldtäkter:

Att hissa ner byxorna är – inte oväntat – en sexuell signal.
Nerhasade byxor är således en homosexuell signal som kommer från den amerikanska fängelsekulturen.

Vi har tio bloggare som gjort inlägg:


En köpte ”den anonyme” författarens ”förklaring – men så var han från början helt okunnig.
Hur man kan kommentera en artikel utan någon föregående insikt övergår mitt förstånd.
En annan gillade ”klädmodet”.
Inte konstigt, han presenterar sig som ”homosexualist”
Några bloggare (av de tio) tycker att man inte ska diskutera klädsel.
En typiskt liberal uppfattning…
Till dem vill jag bara säga att ett penisfodral kan vara anbefalld klädsel – men kanske inte på våra breddgrader.

torsdag 1 april 2010

Landskrona - mord på parkeringsplats. Åtgärd?

http://hd.se/landskrona/2010/03/31/kommunalraden-bestorta/

Om inte denna ”bestörtning” från kommunalt håll ska tolkas som en läpparnas bekännelse, vill det till att kommun och polis gör någonting.

En ringa åtgärd vore att skicka ut ett så detaljerat signalement som möjligt. Det räcker inte med ”mörkhårig”. De kanske hade kläder? Det är ganska vanligt vid denna årstid…

Vidare kunde man fotografera (och publicera) bilder av bilar av den typ som figurerat på plats, dvs på parkeringsplatsen.
( En liten, röd, japansk bil , troligen en Mazda 323 eller en Toyota Celica av äldre modell. Enligt en uppgift skulle bilen ha ”uppsvängbara” framlyktor)

På så vis skulle ”detektiven allmänheten” få en chans att bidra.
Jag upprepar:
Signalement och autentiska bilder från parkeringsplatsen!